Hoe gaan wij om met Cookies & Privacy?

Wij gebruiken Google Analytics en Salesfeed op onze voorwaarden:

 • Wij delen geen informatie met Google. Deze functie hebben wij dus uitgeschakeld.
 • Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met Google.
 • Wij tracken IP-gegevens via Salesfeed; er worden geen third-party cookies geïnstalleerd. 

Onze instellingen voldoen aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij Becs IT Services B.V. verwerken we persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Bij het gebruik van de diensten en de website laat je bepaalde (persoons)gegevens bij ons achter. Privacy is voor ons belangrijk, zo worden de (persoons)gegevens door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). Dit houdt o.a. in dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • je allereerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarin dit vereist is;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die uitsluitend nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen maken we afspraken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw rechten respecteren zoals het recht op inzage, correctie en verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Waarom we gegevens nodig hebben
Bij Becs IT Services B.V. verwerken we jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen aanschrijven, mailen of bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je toegang te geven tot de onderdelen van de onder contract afgenomen producten en diensten;
 • Je toegang te geven tot ons ticketsysteem;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • We analyseren jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder indien u daar toestemming toe heeft gegeven;
 • Voor de behandeling van jouw sollicitatie.

Gronden van de gegevensverwerking
Het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens is altijd gebaseerd op één van de volgende wettelijke gronden:

 • Je hebt toestemming gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens;
 • Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en onze dienstverlening;
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw gegevens;
 • Er is een wettelijke plicht tot het verwerken van jouw gegevens, waaraan wij moeten voldoen.

Hoe lang we gegevens bewaren
Bij Becs IT Services B.V. zullen we je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld maar nooit langer dan 7 jaar na het beëindigen van de klantrelatie.

Sollicitatie gegevens worden tot maximaal 4 weken na het einde van de procedure bewaard, tenzij je nadrukkelijk toestemming hebt gegeven om ze langer te bewaren of je bij ons in dienst bent getreden. Vanaf dat moment is ons intern privacy statement van toepassing.

Delen met anderen
Bij Becs IT Services B.V. verstrekken we uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Becs IT Services B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Rechten van betrokkene
Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan je verzoeken om het verwerken van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Je kunt ons een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. De termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Beveiliging
Bij Becs IT Services B.V. nemen we de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze supportdesk.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen en zullen ons best doen websitebezoekers, klanten en prospects altijd van deze wijzigingen op de hoogte te houden. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen en te kijken naar de datum zoals opgenomen onderaan in de privacyverklaring, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
Mocht je van mening zijn dat we niet juist omgaan met jouw persoonsgegevens dan horen we dat graag. We zullen samen met jou aan de slag gaan om dit op te lossen. Zie voor de meest recente contactgegevens

Mocht jouw vraag of klacht onverhoopt niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.